huismussenforum.nl
http://huismussenforum.nl/

Bouwbesluit 2012
http://huismussenforum.nl/viewtopic.php?f=5&t=3588
Pagina 1 van 1

Auteur:  wittemus [ Augustus 17th, 2013, 7:23 am ]
Titel:  Bouwbesluit 2012

Omdat begin 2013 een nieuw Bouwbesluit van kracht werd heeft Stichting Witte Mus de volgende vraag opnieuw aan de Rijksoverheid voor gelegd.

Citaat:
08 juli 2013


LS

In het kader van jaarrond beschermde status van nest- en verblijfplaatsen van Huismussen (Passer Domesticus):
Het alsnog plaatsen van vogelschroot in bestaande bebouwing waar huismussen onder het dak hun nesten hebben is in strijd met de vigerende F&F wet, aldus min EL&I, daar de nestplaatsen door vogelschroot onbereikbaar worden voor de huismussen.

Het door ons, in onze hoedanigheid van Huismus-beschermende ANBI-stichting (Stichting Witte Mus) gegeven advies is in dergelijke gevallen; verwijder liefst ogenblikkelijk, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk het vogelschroot weer. De mussen kunnen hun plaatsen dan opnieuw op zoeken en weer in orde brengen.

Onze vraag: Is dit advies op enige wijze in strijd met de bouwverordening of woningwet wanneer het gaat om bestaande woningen ? Alvast onze dank voor uw reacties.

Met vriendelijke groet,
Liset Karman
voorzitter
Huismusbescherming
"Stichting Witte Mus"
te Andijk
KvK nr 37156771

Tekening : vogelschroot_2_combi_dakvoet_vogelschroot_www_nedsale_nl.jpg

Auteur:  wittemus [ Augustus 17th, 2013, 7:25 am ]
Titel:  Re: Bouwbesluit 2012

Het antwoord van de helpdesk Bouwregelgeving van de Rijksoverheid kwam op de 16e juli binnen en luidde als volgt:

Citaat:
LS,
Bijgaand ontvangt u het antwoord op de door u aan de Helpdesk Bouwregelgeving gestelde vraag.

Antwoord:
De helpdesk beantwoordt vragen over de bouwregelgeving, met name het Bouwbesluit 2012.
Artikel 3.73 (bestaande bouw) geeft in lid 1 als eis dat een gevel van een bouwwerk geen openingen heeft die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:
a. een voorziening voor luchtverversing;
b. een afvoervoorziening voor rookgas, en
c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor afvalwater en hemelwater.
In lid 2 staat: "In afwijking van het eerste lid is een grotere opening toegestaan voor een nest of een vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krachtens de Flora- en faunawet beschermde diersoorten."
De Flora- en faunawet geeft aan welke diersoorten beschermd zijn. Een eventuele opening voor bijvoorbeeld een vogelnest of nestkast die onderdeel uit maakt van het bouwwerk is op grond van dit tweede lid niet aan afmetingseisen gebonden. Uiteraard moet bij het realiseren van een nestgelegenheid worden opgelet dat er geen ongedierte via de nestgelegenheid de spouw of de rest van het bouwwerk kan binnendringen.
De huismus (Passer domesticus) is inderdaad een beschermde diersoort. Het is toegestaan om voor een nestgelegenheid voor huismussen grotere openingen te maken in de gevel. Dit is echter niet voorgeschreven. Maar u kunt het dus wel ten sterkste aanbevelen.

Met vriendelijke groet,
Helpdesk Bouwregelgeving

Pagina 1 van 1 Alle tijden zijn UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/